เด่นดนัย หุตะจูฑะ – New Heart New World 2 : อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เด่นดนัย หุตะจูฑะ – New Heart New World 2 : อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

คนที่คิดการใหญ่ที่เหนือกว่ามนุษย์ผู้อื่น จึงคิดแต่เด็ก
มึงจำไว้เลยไม่มีฟลุ๊ก มึงจำใส่กะโหลกมึงเลย
คนที่มีวิสัยตั้งแต่เด็ก จึงประสบความสำเร็จสูงสุด

เมื่อมึงคิดเห็น วิเคราะห์แล้วจึงอยาก เมื่ออยากจึงมีความมุ่งมั่น
เมื่อมีความมุ่งมั่นจึง สร้างประจุพลังแห่งความมุ่งมั่น
โดยเอาความตายของตัวเองเป็นที่ตั้ง

ไม่รู้จักธรรมมะหรอก แต่มึงรู้มั้ย เมื่อมึงเพียรมาก
มึงรู้มั้ยนั่นคือธรรมมะที่สอนมึงให้รู้จั­กดีชั่ว ด้วยอัตโนมัติ
เพราะมึงบุกมาก มึงจึงพบปัญหามาก มึงจึงแก้ปัญหามาก
มันจึงเป็นธรรมชาติที่สอนมึง นั่นคือธรรมมะ

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
ศิลปินแห่งชาติ